Jesteś tutaj:

Autor: admin

Więcej o Warsztaty  promujące pozasądowe formy rozwiązywania sporów

W związku z trwającym Tygodniem Mediacji oraz celebrowaniem Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na dzień 17 października 2019r w dniu 15 października 2019r zostały zorganizowane w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy warsztaty  promujące pozasądowe formy rozwiązywania sporów. Dedykowane były one pracownikom Policji, Straży Miejskiej, Pedagogom Szkolnym oraz innym funkcjonariuszom i pracownikom zaufania publicznego. W warsztatach tych uczestniczyli przedstawiciele szkół z terenu Gminy Morawica, przedstawiciele Straży Miejskiej, kadra kierownicza Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy jak również pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

Więcej „Warsztaty promujące pozasądowe formy rozwiązywania sporów”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2019 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019”

Więcej o Góry Stołowe miejscem realizacji projektu „STOP BIERNOŚCI” z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.

W ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 pod nazwą „Stop bierności” , Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zorganizował dla wybranych mieszkańców Miasta i Gminy Morawica wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w miejscowości Łężyce. Działanie skierowane zostało do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz do członków ich rodzin, jak również przyjaciół  i opiekunów wspierających na co dzień ich funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Więcej „Góry Stołowe miejscem realizacji projektu „STOP BIERNOŚCI” z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.”

Więcej o Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej „Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.”

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej „Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu””

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju ZDZ w Kielcach prowadzi nabór / rekrutację na OSTATNIE już BEZPŁATNE szkolenia w ramach Projektu pn. „Nowy zawód -lepsze życie” tj.

  • Operator- kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – max. ilość miejsc dla 13 osób
  • prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (P+C) – max. ilość miejsc dla 15 osób

Więcej „Szkolenie”

Do góry