Jesteś tutaj:

Autor: admin

SZANOWNI PAŃSTWO, Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek – Wigilia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE

 

 

Informujemy, iż zaświadczenia o wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu niezbędne do dokumentacji dotyczącej przyznania dofinasowania, z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze” – są wydawane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Więcej „PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE””

Więcej o PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Miejsko  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie Miasta i Gminy Morawica należy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Więcej „PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA””

Więcej o BEZ CHEMII NA DRODZE

To ogólnopolska kampania społeczna adresowana do użytkowników dróg, a w szczególności do kierowców, rowerzystów, pasażerów oraz rodziców młodych ludzi, którzy w bliższej lub dalszej przyszłości zostaną kierowcami.

Więcej „BEZ CHEMII NA DRODZE”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2020 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020”

Więcej o UWAGA!

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na koronawirusa wśród pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, podczas wizyt w siedzibie MGOPS prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa tj. zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu oraz dezynfekcji rąk.

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw wyłącznie przy okienku obsługi klienta i nie wchodzenie poza jego obszar.

Prosimy o załatwienie spraw drogą telefoniczną pod numerem tel. 41 301 40 41, 41 301 40 40 lub drogą mailową na adres: sekretariat@gopsmorawica.pl, za pomocą platformy EPUAP.

Do góry