Jesteś tutaj:

Autor: admin

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Więcej „,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – informacja”

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze   i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Więcej „„Aktywny Samorząd 2020” – informacja”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in.  prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800-12-00-02. Działa także poradnia
e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby osługujące się językiem migowym.

ZARZĄDZENIE NR 011.11.2020 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2

Do pobrania:

Zarządzenie 31.03.2020r.

Działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Więcej o Dystrybucja żywności – ponad 6 ton żywności pomogą Nam dostarczyć żołnierze!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w dniu 24 marca 2020 przyjął kolejną dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomogli Nam w rozładunku ponad 6 ton żywności. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością pozostania w domach do akcji dystrybucji żywności zostaną włączeni  żołnierze.

Więcej „Dystrybucja żywności – ponad 6 ton żywności pomogą Nam dostarczyć żołnierze!”

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ  PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W MORAWICY  BĘDZIE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.

W PRZYPADKU PILNEJ POTRZEBY  UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY TELEFONICZNEJ ZE SPECJALISTĄ- TERAPEUTĄ.  UZYSKANIE WSPARCIA BĘDZIE MOŻLIWE W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH OD 17.00- 19.00 POD NUMEREM TELEFONU:  (41) 301 40 40.

Do góry