Jesteś tutaj:

Autor: Robert Pytlik

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 42 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

  • porady indywidualne w trakcie obozu terapeutycznego (6 godz. x 2 psychologów),
  • wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu oraz ich otoczenia do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 psychologów
  • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów terapeutycznych.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa ( umowa zlecenie)”

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 24 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

  • wyjazdowe warsztaty edukacyjne z umiejętności społecznych, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu  do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 pedagogów
  • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga ( umowa zlecenie)”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poszukujące zatrudnienia na spotkanie z pracodawcą z terenu Miasta i Gminy Morawica.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie MGOPS, ul. Kielecka 9,  sala konferencyjna (I piętro).
Prosimy o zabranie ze sobą orzeczenia o niepełnosprawności do wglądu dla pracodawcy.

 

„Stop bierności”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”

 Miło nam poinformować Państwa,

że Miasto i Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

W miesiącu marcu 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców wśród, których znalazł się również wniosek przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. Więcej „„Stop bierności” Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,”

 

Podsumowanie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

We wrześniu 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 pkt 1-15 ustawy  o pomocy społecznej (tzw. dysfunkcja) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Więcej „Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu w dniach:

14 marca 2018 (środa)  godz. 9.00 – 13.00

15 marca 2018 (czwartek)  godz. 9.00 – 13.00

 

Miejsce odbioru żywności:

Magazyn Dystrybucji Żywności, Morawica ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica (budynek obok Ośrodka Zdrowia)

 

Prosimy o przybycie w podanym terminie.

Do góry