Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 30.09.2020  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, MGOPS w Morawicy informuje, iż zostanie zachowana trwałość realizowanych usług asystenckich po zakończeniu realizacji projektu (po 30.09.2020r.), przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Więcej „Informacja dotycząca dalszej realizacji projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności””

Świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 zostało przyznane do 31 maja 2021 roku na podstawie wniosków złożonych w 2019 roku.

W związku z powyższym nie należy składać ponownie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (nie dotyczy dzieci nowonarodzonych oraz innych sytuacji, w których świadczenie nie było wcześniej przyznane).

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

od 1.02.2021r. – w formie elektronicznej

od 01.03.2021r. – w formie papierowej (tradycyjnej).

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o świadczenie Dobry start (300+) oraz świadczenia rodzinne można składać:

– od 01.07.2020r. – w wersji elektronicznej

– od 01.08.2020r. – w wersji papierowej (tradycyjnej).

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 prowadzona będzie dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Więcej „Wytyczne podczas dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019”

ZARZĄDZENIE NR 01.14.2020 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY  z dnia 01.06.2020w sprawie organizacji pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Morawicy w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE COVID 19

Do góry