Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 zostało przyznane do 31 maja 2021 roku na podstawie wniosków złożonych w 2019 roku.

W związku z powyższym nie należy składać ponownie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (nie dotyczy dzieci nowonarodzonych oraz innych sytuacji, w których świadczenie nie było wcześniej przyznane).

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

od 1.02.2021r. – w formie elektronicznej

od 01.03.2021r. – w formie papierowej (tradycyjnej).

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o świadczenie Dobry start (300+) oraz świadczenia rodzinne można składać:

– od 01.07.2020r. – w wersji elektronicznej

– od 01.08.2020r. – w wersji papierowej (tradycyjnej).

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 prowadzona będzie dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Więcej „Wytyczne podczas dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019”

ZARZĄDZENIE NR 01.14.2020 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY  z dnia 01.06.2020w sprawie organizacji pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Morawicy w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE COVID 19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że  PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W MORAWICY będzie czynny od 5 czerwca 2020r.

Jednocześnie informujemy, że zmieniają się dni w których punkt będzie udostępniony dla chętnych. Od 5 czerwca 2020r włącznie dyżury pełnione będą w każdy piątek od godz. 17.00 do 19.00.

Przypominamy, że każdy kto potrzebuje porady i konsultacji może skorzystać bezpłatnie z Punktu Konsultacyjnego. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji ani skierowania.

Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki.

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy poszukuje osoby chętnej do  podjęcia się funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej w miejscowości Morawica. Osoba powinna spełniać następujące warunki:

Więcej

Do góry