Wnioski i oświadczenia do pobrania

Zasiłek rodziny i dodatki

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające …

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

Forma wypłaty śr

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym…

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy….

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 Zaświadczenie ( oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie – koordynacja

Oświadczenie – koordynacja1

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

 


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie lekarskie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Óświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym…

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające …

 


Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające …

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego…

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym…

Oświadczenie dot. ubezpieczenia społecznego

Oświadczenie dot. ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

 


Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Forma wypłaty śr

Oświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

 


Świadczenie „Za Życiem”

Wniosek

Zaświadczenie

Óświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną

Forma wypłaty śr

 


Świadczenie wychowawcze – 500+

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+500+

O świadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym…

500+ Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej….

500+ Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym….

Oświadczenie – koordynacja1

Oświadczenie – koordynacja2

 


Fundusz alimentacyjny

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

FA forma wypłaty

FA Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenioey…

FA Oswiadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym….

FA Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych….

FA Upoważnienie FA

 


Karta Dużej Rodziny

Wniosek o KDR

Oświadczenie rodziców

KDR Oświadczenie

 


Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 


Dodatek energetyczny

Wnisoek o przyznanie dodatku energetycznego

Print Friendly, PDF & Email