Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy

Trwa wydawanie skierowań do Podprogramu 2021 PLUS

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 PLUS zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, tel. 41 301 40 41, wew. 507, 606, 607, 608, 609, 610.

Zostało już niewiele miejsc do Programu!