Kadra ośrodka

mgr Justyna Cesarz-Soja –  kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

PRACOWNICY SOCJALNI

mgr Małgorzata Dziewięcka      

mgr Ewa Kubicka                            

mgr Elwira Mróz                             

mgr Katarzyna Sołtys                   

mgr Justyna Rutkowska              

mgr Mariola Nowak                      

mgr Magdalena Zagdańska        

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE 500+

mgr Katarzyna Klimczak                              

mgr Justyna Wieczorek                               

mgr Anna Jaros                               

mgr Iwona Orłowska                    

mgr Sylwia Szewczyk                    

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Alfreda Zegadło                             

Jadwiga Biniek                 

 

PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Małgorzata Pietrusińska             

Migas Renata                                  

Magdalena Dąbrowska                               

Izabela Karbowniczek                  

Barbara Kobierska                         

 

ASYSTENCI  RODZIN

mgr  Izabela Filipczak

mgr Monika Pawłowska

 

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Marzena Pióro

mgr Beata Biała

 

Print Friendly, PDF & Email