Jesteś tutaj:

Autor: admin

Zarządzenie nr 011.08.2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 26.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 011.06.2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 24.03.2021r. w sprawie Regulaminu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021” przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 011.08.2021 Asystent.

Więcej o Współpraca z CenterMed w Kielcach

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy podpisał porozumienie z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach – w ramach którego Ośrodek oferuje BEZPŁATNE porady psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i/lub opiekunów. Więcej “Współpraca z CenterMed w Kielcach”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż realizacja Programu „Wspieraj Seniora” została przedłużona od 1 kwietnia 2021r., jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Celem programu jest wsparcie osób w wieku 70  lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują  się na pozostanie w domu. Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Morawica, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

Więcej “Przedłużono realizacje Programu „Wspieraj Seniora””

Do góry

Skip to content