Jesteś tutaj:

Autor: admin

Informujemy, iż Stowarzyszenie „POSTIS” we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Stowarzyszenie POSTIS realizuje w/w wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „NOWA DROGA — wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

 

Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne w kraju przed zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania. Pomoc bezdomnym będzie udzielana co najmniej do 30 kwietnia 2021r.

 

Szczegóły w załączonej ulotce programu.

 

Więcej o Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Morawica otrzymała środki finansowe na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Na terenie Miasta i Gminy Morawica Program dedykowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Więcej “Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Morawica otrzymała środki finansowe na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.”

Do góry

Skip to content