Jesteś tutaj:

Autor: Mariola Nowak

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą rekrutacji do Programu „Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” , finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że zostało przyjętych 70 wniosków. Kolejne wnioski nie będą przyjmowane.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do Programu PFRON

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” , finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Okres realizacji: 1 lipca 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  i znacznym, w tym kobiety powyżej 60 r.ż., i  mężczyźni powyżej 65 r.ż., które są szczególnie narażone na COVID-19 i jego skutki. W ramach Programu zostaną przygotowane 3 paczki żywnościowe oraz wyroby medyczne  i środki ochrony, m.in. maseczki jednorazowego użytku, płyn dezynfekcyjny, termometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje konieczność spełnienia powyższych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja potrwa od dnia 2 sierpnia 2021r. do dnia 12 sierpnia 2021r.

 

Regulamin rekrutacji do Programu dostępny pod artykułem oraz w siedzibie MGOPS w Morawicy, ul. Kielecka 9. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do Programu. Aby wziąć udział w Programie należy złożyć w siedzibie MGOPS dokumenty rekrutacyjne, tj. kartę zgłoszenia, podpisaną klauzule RODO oraz dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważnego do wyżej wymienionych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod numerem tel. 41 301 40 41 lub  41 301 40 42.

Regulamin rekrutacji do Programu PFRON

Karta zgłoszenia do Programu PFRON

Klauzula informacyjna RODO

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia 2021 do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Więcej „CZYSTE POWIETRZE – Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego”

Do góry

Skip to content