Jesteś tutaj:

Autor: Robert Pytlik

Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żywność będzie wydawana w sobotę 22 lutego 2020, w godzinach 8.00-12.00, w punkcie Caritas, przy Kościele Parafialnym w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w Brzezinach proszone są o odbieranie produktów w w/w terminie.

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

 1. Cel Programu „Równać Szanse”

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi                       o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 1. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi                w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

Więcej “Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!”

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 42 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

 • porady indywidualne w trakcie obozu terapeutycznego (6 godz. x 2 psychologów),
 • wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu oraz ich otoczenia do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 psychologów
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów terapeutycznych.

Więcej “Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa ( umowa zlecenie)”

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 24 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

 • wyjazdowe warsztaty edukacyjne z umiejętności społecznych, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu  do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 pedagogów
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych.

Więcej “Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga ( umowa zlecenie)”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poszukujące zatrudnienia na spotkanie z pracodawcą z terenu Miasta i Gminy Morawica.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie MGOPS, ul. Kielecka 9,  sala konferencyjna (I piętro).
Prosimy o zabranie ze sobą orzeczenia o niepełnosprawności do wglądu dla pracodawcy.

 

„Stop bierności”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”

 Miło nam poinformować Państwa,

że Miasto i Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

W miesiącu marcu 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców wśród, których znalazł się również wniosek przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. Więcej “„Stop bierności” Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,”

Do góry

Skip to content