Jesteś tutaj:

Kategoria: gops

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia 2021 do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Więcej “CZYSTE POWIETRZE – Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego”

Zarządzenie nr 011.12.2021 Kierownika  Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 12.07.2021r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu realizacji Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’ przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Do pobrania:

Zarządzenie

 

do zapytania ofertowego z dnia 19.05.2021r. dotyczącego zakupu, przygotowania i dostawy paczek żywnościowych dla 70 osób zakwalifikowanych do Programu PFRON – Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż z powodu błędnie podanych gramatur lub nazw własnych produktów w poz. 4, 5,6,7,8,11, 15, 17 i 18 zmieniono druk formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W treści zapytania ofertowego zmieniono pkt. II ppkt. 9 i nadano brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia artykułów jak najlepszej jakości, terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca lutego 2022 roku – nie dotyczy produktów wymienionych  w formularzu ofertowym w poz.: 1, 3,14, 16, 21,22”.

W treści umowy zmieniono w §1 pkt. 6 i nadano następujące brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia artykułów jak najlepszej jakości terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca lutego 2022 roku – nie dotyczy produktów wymienionych  w formularzu ofertowym w poz.: 1, 3,14, 16, 21,22”.

Poniżej zamieszczamy zmienione dokumenty:

SPROSTOWANIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA ZAPYTANIE OFERTOWE – PACZKI

Zwracamy się z prośbą o składanie ofert w oparciu o w/w dokument oraz dołączenie pozostałych załączników znajdujących się pod zapytaniem ofertowym z dnia 19.05.2021r., tj.:

– Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.
– Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3.
– Klauzula RODO – załącznik nr 5.

Do góry

Skip to content