Jesteś tutaj:

Kategoria: gops

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1)  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dokumenty można składać także elektronicznie przez platformę ePUAP – konieczne jest opatrzenie  wniosku (samego załącznika do korespondencji) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołaczobnego po podpisaniu do pisma i ponowne uwierzytelnienie w/w podpisami całej korespondencji. 

Podpisywarka ePUAP znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wnioski należy wysyłać na skrytkę: /gopsmorawica/SkrytkaESP

Wnioski można także pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

 

Poniżej wzór wniosku o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO:

 

Wniosek o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO-docx.

Wniosek o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO-pdf.

 

 

W przypadku przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy EPUAP prosimy o podpisywanie wniosku lub jego skanu potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego.
❗️Wniosek lub jego skan stanowiący załącznik do pisma ogólnego powinien zostać podpisany w w/w sposób przez załączeniem go do pisma. Załącznik można podpisać korzystając z „podpisywarki” znajdującej się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
❗️Do wniosków przesyłanych elektronicznie prosimy dołączyć klauzule przetwarzania danych osobowych – znajduje się ona na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl w zakładce „dodatek węglowy”.
❗️Prosimy o pospisywanie klauzul przetwarzania danych osobowych przez wnioskodawców.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie tut. Ośrodka w wyznaczonym miejscu, tj. sala konferencyjna – I piętro. w godz. 7.30-15.30

Prosimy o podpisywania klauzuli RODO podłączonej do wniosku o dodatek węglowy.  Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r. 

 

 

Poniżej wzór wniosku:

Dodatek węglowy wniosek doc.

Dodatek węglowy wniosek pdf.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – docx.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – pdf.

 

 

 

Do góry

Skip to content