Aktualności

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczeniu sług długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych na terenie Miasta i Gminy Morawica, w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Długoterminowa opieka pielęgniarska – 8.10.2021

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Oświadczeni o możliwości wykonania zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 a – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – CV

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do złożenia oferty zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż w dniu 21 września 2021 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 prowadzona będzie dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.

W związku z tym, iż zagrożenie zarażeniem się koronawirusem jest nadal możliwe obowiązują poniższe wytyczne:

  • żywność będzie wydawana bezpośrednio z magazynu przy ul. Kieleckiej 38 – stanowisko do wydawania żywności przy wejściu do magazynu, zabezpieczone pleksą, bez możliwości wejścia do budynku);
  • wydający żywność będą zabezpieczeni w maseczki, płyn dezynfekujący i rękawiczki;
  • osoby odbierające żywność powinny być zabezpieczone w maseczki i rękawiczki;
  • osoby oczekujące na odbiór żywności powinny czekać na zewnątrz, np. w aucie lub stojąc w rozproszeniu, w odległości co najmniej 2 m od siebie (prosimy zachować dystans społeczny!)
  • prosimy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zakrywać usta i nos);
  • w przypadku osób starszych, należących do grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem – informujemy o możliwości odbioru żywności w imieniu osoby zakwalifikowanej do programu przez upoważnioną osobę – członka rodziny czy sąsiada.

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 41 301 40 41.

Prosimy o odbiór żywności w określonym czasie i terminie!

 

Do góry

Skip to content