Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Terminy w pliku pdf

 

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Więcej „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym”

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

 

W związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw:o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Więcej „Uwaga! nowe druki świadczeń rodzinnych i wychowawczych!”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż w dn. 03.06.2017r. wystąpiła awaria serwera, która spowodowała utratę wszystkich operacji przeprowadzonych od 17.05.2017r  w programach do obsługi świadczeń  rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+).

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby pobierające ww. świadczenia o przeanalizowanie wypłat, począwszy od czerwca 2017r i zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości do MGOPS w Morawicy.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej


Więcej „OGŁOSZENIE”

Do góry

Skip to content