Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

13.02.2019

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 31.01.2020 r. zostały podpisane Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zgodnie z niniejszym dokumentem skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2019 ulegnie zmianie. (str. 18-19 Wytycznych).

Ze składu paczki usunięto produkt: szynka wieprzowa mielona.

Ostateczny skład paczki to 19 produktów:

* groszek z marchewką 3,2 kg (8 opak.)
* fasola biała 3,2 kg (8 opak.)
* koncentrat pomidorowy 1,12 kg (7 opak.)
* buraczki wiórki 1,05 kg (3 opak.)
* powidła śliwkowe 1,8 kg (6 opak.)
* sok jabłkowy 4 l (4 opak.)
* makaron jajeczny 4,5 kg (9 opak.)
* makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg (2 opak.)
* ryż biały 3 kg (3 opak.)
* kasza gryczana 1,5 kg (3 opak.)
* herbatniki maślane 0,8 kg (4 opak.)
* mleko UHT 7 l (7 opak.)
* ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg (5 opak.)
* szynka drobiowa 2,7 kg (9 opak.)
* pasztet wieprzowy 0,48 kg (3 opak.)
* filet z makreli w oleju 1,53 kg (9 opak.)
* cukier biały 4 kg (4 opak.)
* olej rzepakowy 4 l (4 opak.)
* gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg (2 opak.)

W sumie artykuły spożywcze w łącznej ilości 48,58 kg.

Do pobrania:

Plakat_dystrybucja_A2_07.02.2020

Wytyczne_2019_zmiana_31_01_2020_r

 


03.10.2017r

Ukazały się już nowe Wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (13.09.2017)

Podprogram 2017, zawierające informację o dołączeniu dwóch nowych produkty – kabanosy i miód.

W związku z powyższym przedstawiamy nową wersję plakatu o dystrybucji żywności.

Jednocześnie informujemy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu, że o terminie i miejscu wydawania będziemy powiadamiać telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gopsmorawica.pl

Na stronie Caritas Kielecka www.kielce.caritas.pl znajdziecie Państwo plakat do pobrania jak i Wytyczne aktualne. Pod linkiem poniżej można znaleźć aktualne wytyczne dotyczące PO PŻ – Podprogram 2017.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017—materialy-aktualne—wrzesien-2017-r/

 


 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  – Podprogram 2017

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2017 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2017, tj. do czerwca 2018r.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2017 wynosi: makaron jajeczny [4,5 kg], ryż biały [4 kg], herbatniki maślane  [0,6 kg], mleko UHT [7 l], groszek z marchewką [4 kg], fasola biała [4 kg], koncentrat pomidorowy [1,76 kg], powidła śliwkowe [1,5 kg], gulasz wieprzowy z warzywami [1,7 kg], filet z makreli w oleju [1,7 kg], szynka drobiowa [3 kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 l], buraczki wiórki [1,05 kg], makaron kukurydziany bezglutenowy [0,5 kg], kasza gryczana [2 kg], szynka wieprzowa mielona [2,1 kg], pasztet wieprzowy [0,64 kg].

Podprogram 2017 obejmie 450 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 150 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2017 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ .

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, pok. 4, 5, 6 lub pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

Print Friendly, PDF & Email