Aktualności

➡️Wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. By pozyskać te środki koniecznym jest stworzenie nowego dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju.
➡️W tym celu już 20 czerwca planujemy spotkania, podczas których to od Państwa chcemy usłyszeć, jakie są pomysły na zagospodarowanie tych środków. Podczas spotkań będziemy pracować nad kierunkami działania w nowym okresie programowania. Spotkania pomogą określić cele jakie będą realizowane oraz ustalić ich hierarchię. W jaki sposób LGD ma realizować założone cele? To również będzie przedmiotem dyskusji.
➡️Aby jak najpełniej dostosować cele nowej strategii do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, niezwykle ważny jest udział w spotkaniach reprezentantów możliwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości korzystać ze środków LGD i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. Dlatego na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą, a także przedstawicieli MOPS-u/GOPS-u.
➡️Aby ułatwić Państwu udział w spotkaniach, odbędą się one w trzech lokalizacjach (każde ze spotkań będzie miało tę samą tematykę):
🔶godz. 9.00 – 11.00 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, ul. Perłowa 1
🔶godz. 11.30 – 13.30 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Hala Pod Basztami, ul. Armii Krajowej 18A\
🔶godz. 14.30 – 16.30 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7
Każdy głos w tej dyskusji będzie cenny.

Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zachęca do tego, by obywatele Ukrainy kierowali się kilkoma ważnymi zasadami:

  • Zarejestruj się w najbliższym punkcie recepcyjnym,
  • Nie oddawaj nikomu telefonu ani dokumentów,
  • Nie płać za pomoc ani lokum,
  • Uzgodnij wcześniej koszt transportu,
  • Poproś osobę, z którą będziesz podróżować o: adres, numer telefonu oraz o okazanie dokumentu. Spisz także numery rejestracyjne pojazdu,
  • Poinformuj rodzinę lub znajomych gdzie i z kim jedziesz,
  • Słuchaj własnej intuicji.

W razie jakichkolwiek problemów można skorzystać z infolinii pod numerem: +48 22 628 01 20.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczną zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2022 – Moduł I angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym.

W związku z powyższym poszukujemy wolontariuszy do współpracy. Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy lub o kontakt pod numerem telefonu 41 301 40 41 lub 41 301 40 42  lub e-mail : jcesarz@gopsmorawica.pl

Do góry

Skip to content