Aktualności

Więcej o: KOMUNIKAT  MIEJSKO – GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W MORAWICY!!!

Mając na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego prosimy o składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) drogą elektroniczną, tj. za pomocą bankowości elektronicznej, poprzez platformę empatia.gov.pl, ePUAP lub PUE ZUS. W przypadku braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej, wnioski w formie papierowej należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku MGOPS Morawica lub wysyłać pocztą na adres Ośrodka: Morawica, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, od 1 kwietnia 2021r. bezpośrednie wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych odbywać się będą po uprzednim kontakcie telefonicznym mającym na celu ustalenie terminu wizyty. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY pod numerem 41 301 40 40.

Formularz wniosku o świadczenie wychowawcze dostępny jest na stronie internetowej MGOPS www.gopsmorawica.pl oraz www.gov.pl

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W związku z realizacją Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy wprowadził regulamin rekrutacji do Programu. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w Programie i złożyły formularz zgłoszeniowy prosimy o zapoznanie się w regulaminem.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 41 304 40 41.

Do pobrania:

Zarządzenie_03_2021_w_sprawie_Regulamin-asystent_o._niepeł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w dniu 18 marca 2021 przyjął kolejną dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. W rozładunku ok. 4 ton żywności pomogli nam Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – dziękujemy za pomoc!

Więcej “Rusza dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020”

Do góry

Skip to content