Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Dodatek gazowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że w dniu 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 2687), tzw. tarcza energetyczna w 2023.

Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe m.in. dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny tego paliwa dostarczonego również w pierwszym półroczu 2024 r.

Ustawa nowelizująca przepisy weszła w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

 Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  •  gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, posiada źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody:

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł lub
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł na osobę.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 30 czerwca 2024 r. dochód z 2022 r. Wysokość „dodatku gazowego” odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r, oraz od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

 Wniosek o tzw. dodatek gazowy można składać:

  • drogą tradycyjną, w wersji papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. 21, I piętro.
  • drogę elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Wnioskodawcą może być osoba, która widnieje jako strona w umowie z dostawcą paliw gazowych oraz jako odbiorca faktury za dostarczenie w/w paliw.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023 i pierwsze półrocze roku 2024.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty za dołączoną do wniosku fakturę.

 Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.