Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Czyste powietrze

Artykuły

 • Zmiany w Programie "Czyste powietrze"

  Od dnia 3 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe warunki Programu „Czyste Powietrze”.

  Zmiany będą polegać między innymi na zwiększeniu wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

  • Poziom podstawowy – do 135 000 zł (we wcześniejszej wersji programu była to kwota 100 000 zł)
  • Poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (we wcześniejszej wersji programu były to kwoty odpowiednio 1 564 zł oraz 2 189 zł)
  • Poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (we wcześniejszej wersji programu były to kwoty odpowiednio 900 zł oraz 1 260 zł)
  Czytaj Więcej o: Zmiany w Programie "Czyste powietrze"
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

  W Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Został on utworzony na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się na Biurze Obsługi Klienta i czynny jest w dniach:

  • wtorek - środa w godzinach 10:00-13:00
  • czwartek w godzinach 09:00-13:00

  Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod numerem telefonu: (41) 311 46 92 wew. 131, 115.

  Pracownicy tutejszego urzędu pomagają w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. W Programie Czyste Powietrze dofinansowywane są przedsięwzięcia takie jak: wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł rocznie.

  Wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy:

  • Poziom podstawowy – gdy dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł
  • Poziom podwyższony – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

              a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
              b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  • Poziom najwyższy – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

              a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
              b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica powinni zwrócić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

  Czytaj Więcej o: Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje iż wystawia zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób wnioskujących o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” 2.0. o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

  Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Czytaj Więcej o: Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu