Aktualności

Więcej o: Dobry Start

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej „Dobry Start”

 

Podsumowanie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

We wrześniu 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 pkt 1-15 ustawy  o pomocy społecznej (tzw. dysfunkcja) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Więcej „Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, niealimentacja, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym jest udzielana nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, komornik, koordynator ).

Szczegóły na stronie internetowej poniżej:
http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=861&Itemid=964&lang=pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż trwa nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach programu „AURA” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków – Edycja 2018 oraz dla zadań realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Program „AURA” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków – Edycja 2018 – link poniżej

http://www.wfos.com.pl/nabor-osoby-fizyczne/829-nabor-wnioskow-aura-2018

Program „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018 – link poniżej

http://www.wfos.com.pl/nabor-osoby-fizyczne/790-nabor-wnioskow-zorza-2018

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/789-zorza-edycja-2018

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu w dniach:

14 marca 2018 (środa)  godz. 9.00 – 13.00

15 marca 2018 (czwartek)  godz. 9.00 – 13.00

 

Miejsce odbioru żywności:

Magazyn Dystrybucji Żywności, Morawica ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica (budynek obok Ośrodka Zdrowia)

 

Prosimy o przybycie w podanym terminie.

Do góry