Aktualności

Ukazały się już nowe Wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (13.09.2017)

Podprogram 2017, zawierające informację o dołączeniu dwóch nowych produkty – kabanosy i miód.

W związku z powyższym przedstawiamy nową wersję plakatu o dystrybucji żywności.

Jednocześnie informujemy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu, że o terminie i miejscu wydawania będziemy powiadamiać telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gopsmorawica.pl

Na stronie Caritas Kielecka www.kielce.caritas.pl znajdziecie Państwo plakat do pobrania jak i Wytyczne aktualne. Pod linkiem poniżej można znaleźć aktualne wytyczne dotyczące PO PŻ – Podprogram 2017.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017—materialy-aktualne—wrzesien-2017-r/

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Więcej „OGŁOSZENIE O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN. „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ – KROK W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI””

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Caritas Polska

 zapraszają na

 regionalną konferencję w Kielcach

dotyczącą konsultacji społecznych zmian w ustawach 

wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” Więcej „Zaproszenie na regionalną konferencję w Kielcach dotyczącą konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych.

Praca świadczona na rzecz uczestników projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok
w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 r.
do 31.05.2019 r. Więcej „Oferta pracy – asystent osoby niepełnosprawnej”

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

      Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego.
  • Osoba musi posiadać:

Więcej „OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Terminy w pliku pdf

 

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Więcej „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym”

Do góry