Aktualności

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  17 02 2018 o godz. 14.00 Wiejska Świetlica w Brzezinach, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1,   26 – 026  Morawica

 

Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  zapraszają osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności”, które odbędą się  1 luty 2018 roku, w godz. 10.00-14.00, w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica (1 piętro).

Więcej „Ogłoszenie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przeprowadzi dystrybucję żywnościw ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu w dniach:

Więcej „DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI”

Więcej o: Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2017

 

 

 

 

W dniu 1 grudnia 2017r., w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy odbyły się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Więcej „Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2017”

Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  zapraszają osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Edukacji Ekonomicznej”, które odbędą się  1 grudnia 2017 w godz. 10.00-14.00, w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica (1 piętro).

Więcej

Do góry