Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Świadczenie usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

        

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza osoby chętne do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w następujących środowiskach:

- Morawica 180 h w okresie realizacji Programu – 1 dziecko
- Bilcza 540 godz. w okresie realizacji Programu – 2 osoby dorosłe
- Brudzów 315 godz. w okresie realizacji Programu – 1 osoba dorosła

Planowany okres realizacji ww. programu od miesiąca kwietnia do 31 grudnia 2024 roku, zatrudnienie na umowę zlecenie.

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

        Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 Programu, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składnie:

-  CV;
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- ww. zaświadczenia, informacje i pisemna akceptację  dot. realizacji usługi u dziecka;
- ofertę cenową.

Dokumenty wskazane powyżej należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, pok. 24 lub 23 w okresie od 02.04.2024 r. do 10.04.2024 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Justyna Cesarz-Soja                                                       
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Morawicy