Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów"

Projekt,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Gmina i Miasto Morawica.

Realizatorem ww. projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, który informuje o naborze uczestników do Projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby 60+, które mieszkają na terenie Gminy Morawica, oraz potrzebują wsparcia w postaci usług zdrowotnych, społecznych i wspierających takich jak:

  • Usługa asystencka dla osób starszych w tym z niepełnosprawnością;
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (np. rehabilitacja w miejscu zamieszkania);
  • Pakiety rehabilitacyjne (w tym turnusy rehabilitacyjne);
  • Pomoc terapeutyczna (m.in. masaże, kąpiele lecznicze, światłoterapia);
  • Fryzjer;
  • Zajęcia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu ( zakładanie konta bankowego, profilu zaufanego);
  • Rehabilitacja społeczna (gry w szachy, planszowe, zręcznościowe);
  • Grupowe wyjazdy edukacyjne z działaniami integracyjnymi oraz prozdrowotnymi;
  • Warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne;

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie warunków wymaganych w regulaminie.

Kryteria dostępu:

-zamieszkanie na terenie gminy Morawica;

-wiek 60+;

-potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (ocena w skali Lawtona);

-niekorzystanie z innych form wsparcia z innych źródeł, w tym z UE;

Kryteria premiujące:

- osoby, które wg skali Lawtona uzyskały najniższy wynik punktowy;

- osoby zamieszkująca samotnie;

- osoby korzystająca z pomocy żywnościowej;

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym długotrwałą/przewlekłą chorobę.

Nabór rozpoczyna się od dnia 02.04.2024 r. do 17.05.2024 r., rekrutacja uzupełniająca potrwa przez cały okres realizacji projektu, a ilość uczestników jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami pobrać można ze strony internetowej Miasta i Gminy Morawica, MGOPS w Morawicy lub w siedzibie przy ul. Kieleckiej 9 (pok. 25,w każdy wtorek- środa, w godz. 9:00-15:00) oraz w Samorządowym Centrum Kultury i Biblioteki (sala obok Biblioteki, czwartek w godz. 15:00-18:00).

 

 

                                                                                           

                                                                        /-/ Justyna Cesarz-Soja  

                                              Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                 w Morawicy