Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Program " Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2024 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2024 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

MODUŁ II:

 • od 1 do  31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e PUAP.

 Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd w 2024  roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach www.pcprkielce.pl.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd 2024) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

MODUŁ I w pok. 38, 39, 122 lub pod numerami tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04, 41 200 17 05.

MODUŁ II w pok. 122, poziom 1, lub pod numerem tel. 41 200 17 05.