Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie

Od 1 września 2023 roku rozpocznie swoją działalność Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem  o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę  potrzeb i możliwości;
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej;
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Do Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie, które świadczyć będzie usługi całodobowe planowane jest przyjęcie 20 osób. Każdy z uczestnik Centrum będzie miał do dyspozycji jednoosobowy pokój wraz z łazienką w pełni wyposażony. Obiekt nie posiada barier architektonicznych, gdyż dostosowany jest do potrzeb  osób niepełnosprawnych

Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką wykwalifikowanych pracowników. Zapewnione im zostanie pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, pokoju dziennego wypoczynku. Organizowane będą zajęcia i treningi aktywizacyjne. Profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb.

Osoby zainteresowane pobytem w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie mogą składać wniosek od dnia 8 maja 2023r.  z dołączonym orzeczeniem  o niepełnosprawności,  zaświadczeniem lekarskim i klauzulą RODO.

Druk wniosku, zaświadczenia lekarskiego i klauzuli RODO dostępne są poniżej oraz w siedzibie w Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej opiekun prawny należy przedłożyć stosowne postanowienie sądu.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41/ 301 40 42 lub 41 /301 40 40 wew. 611.

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego